TKGM Tapu Parsel Sorgu uygulaması sayesinde vatandaşlar tapu iptal davası öncesinde gerekli bilgiyi edinebilir ve mülkiyet haklarının temini sağlayabilir. Bu kapsamda kanuna aykırı veya uygunsuz olarak düzenlenen bir kaydın hukuka uygun bir duruma getirilmesi amacıyla tapu iptal davaları açılabilir.

Özellikle mirastan mal kaçırma, bir bireyin vekaletinin kötüye kullanılması, farklı imar uygulamaları, ehliyetsizlik, ölünceye kadar bakım sözleşmesi, zaman aşımı ve benzeri durumlarda oluşan mülkiyet haklarını ihlal durumlarında vatandaşlar tapu iptal davasını açarak haklarını arayabilirler.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Ada Parsel Sorgulama hizmeti sayesinde vatandaşlar taşınmaz mallarına dair daha detaylı bilgi edilebilir. Taşınmaz malların mülkiyetine dair açılan herhangi bir dava tapu kaydında hak sahibi olan kişi ile mirasçı arasında gerçekleşir.

Tüm taşınmaz mallar için açılan davalar mahkemede görüldüğü gibi tapu iptal davalarında da taşınmaz malların bulunmuş olduğu yerler esas alınarak bu yerde bulunan mahkeme yetkilidir. Hatta davacı ve davalı taraf arasındaki anlaşma gerçekleşmiş olsa bile yetkili mahkeme haricinde herhangi bir mahkeme tarafından davanın görülme ihtimali yoktur.

Tapu İptal Davası Nereye Açılmalıdır

Tapu iptal davası açmak için bireyler Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulmalıdır. Taşımaz bir mala ilişkin nitelik ve değer açısından herhangi bir özelliğe bakılmadan Asliye hukuk mahkemeleri görevli olarak yetkilendirilmiştir.

Başvuru esnasında bir mahkeme dilekçesinin hazırlanması gerekir. Bu dilekçede taşınmaz mala ait kayıt bilgileri, arazinin durumu ve iddia edilen kanunsuzluk hakkında net bir açıklama yapılmalıdır. Sonrasında bir bilirkişi incelemesi talep edilirse keşif ya da tanık dinleme sırasında hangi noktaların incelenmesi konusunda dilekçede net bir bilginin bulunması oldukça önemlidir.

Tapu İptal Davasında Bilgi Alma Yöntemi

Tapu iptal davası öncesinde tam olarak bilgi sahibi olabilmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan parsel sorgulama uygulaması sayesinde kolay bir şeklinde tapu hakkında bilgi almak mümkündür.

Birikimevim tapu iptal davası ile ilgili müşterilerine yardımcı olmakla birlikte haklarını savunma konusunda çeşitli hizmetleri vererek kolay bir şekilde haklarını aramaya yardımcı olur. Aynı zamanda dava dilekçesine ek tapu kaydı ve benzeri belgelerin de bulunması zaman kaybı açısından oldukça önemlidir.