Birikim konusunda geliri olan kişiler bu birikimlerini çeşitli konularda değerlendirirler. Ev ve araba sahibi olmak isteyen kişiler birikimlerini belirli şartlarda değerlendirebilirler. Kredi çekilerek ev alınması durumunda ekspertiz olarak görev yapan kişiler evlerin rayiç bedelini belirlerler.

Ekspertiz tarafından belirlenen bu fiyatlar evin gerçek fiyatını ortaya koyar. Ekspertiz evin metrekaresini baz alarak konut için fiyat belirlemesi yapar. Bu durumda bu fiyata itiraz etme hakkı ne yazık ki yoktur. Çünkü satın alınacak olan ev kredi kullanılarak alınacaktır.

Birikim ve Ev Alma Bağlantısı

Yıllarca belirli sektörlerde çalışan tüm bireylerin çeşitli birikimleri her zaman vardır. Birikimevim  bu tarz kişilerde destek veren bir merkezdir. Birikimlerini ev alarak değerlendirmek isteyen kişiler bankalardan da destek alabilirler. Kişiden kişiye göre farklılık gösteren birikim yatırımları için de kamu bankalarından destek almak mümkündür.
Birikime ek olarak bankalardan da destek alınması detay oluşturur. Ekspertiz olarak görev yapan kişileri de etkileyen bu durum kişilerin yeni evlerine sahip olmalarını sağlar. Ekspertiz satın alınacak olan evde incelemeler yaparak fiyat belirler. Ancak belirlenen bu fiyata eve talip olan kişilerin itiraz etme hakkı yoktur. Belirlenen bu fiyat ev satın alacak olan kişilerin maddi durumuna göre kabul ya da reddedilir.

Özel Durumlarda Ekspertiz Fiyatlamasına İtiraz

Bankalarla bağlantılı olarak çalışan eksperler sadece yeni konutlar için hizmet sunmazlar. Araba ve arsa konularında da eksper olarak görev yapan kişiler fiyatlandırma yaparlar. İstisnai ve özel durumlarda ekspertiz tarafından yapılan fiyatlandırmaya yaklaşık olarak 3 iş günü içerisinde itiraz etme hakkı vardır.

Yapılan itirazlar eksper tarafından yeniden değerlendirilerek kişilere bilgi beyan edilir.  Sigorta ekspertiz atama yönetmeliğinde de geçen bu detay konu sadece özel durumlarda geçerlidir. Ancak yapılacak olan bu itirazın ibra tarihinden sonra 3 iş günü içerisinde yapılması gereklidir.  Ekspertiz tarafından sadece kredi kullanarak ev alınacağı esnada fiyatlandırma yapılır. Ekspertizler evin gerçek değerini belirlemek için çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak fiyatlandırma yapar. Kredisiz ev alma konusunda eksper ihtiyacı duyulmaz.