Kiradan kurtulmak isteyen herkesin bir ev sahibi olmak gibi bir hayali vardır ve bu doğrultuda konutlar ile ilişkili kanunları bilmek faydalıdır. 2002 Yılında Türk Medeni Kanunu ile hayatlarımıza dahil olan aile konutu kavramı ise eşler ile ailenin bir arada yaşamakta olduğu ve yaşamsal faaliyetlerini sürdürmekte olduğu taşınmaz olarak tanımlanır. Ailenin oturduğu mesken olarak tanımlanan aile konutu, eşler açısından maddi ve manevi olarak önem taşır.

Aile Konutu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kira öder gibi ev sahibi olmak hayali kuran herkesin öncelikle konutlar ve aile konutu hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Tarla ya da yayla gibi taşınmazlar aile konutu olmaz.

Taşınmaz üzerinde bulunan bütün bu haklardan yararlanabilmek için tapuda aile konutu şerhi bulunması gerekir. Bununla birlikte aile konutu tektir ve eşler aile konutu şerhi konulmuş olan taşınmaz üzerinde birlikte hak sahibi olur. Eşlerden birinin diğer bir eşin açık rızasının bulunmadığı hallerde aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshetmesi mümkün değildir.

Aile Konutu Şerhi Hakkında

Aile konutu şerhinin bulunduğu konutlarda eşlerden biri söz konusu aile konutunun tapu maliki olsa dahi söz konusu aile konutu satılamaz ya da diğer eşin konut üzerinde bulunan hakları sınırlanamaz. Aile konutu olarak kabul edilmiş olan gayrimenkulün maliki durumunda olmayan eş ise tapu kütüğüne söz konusu konutun aile konutu olduğunu dair şerh koydurabilir.. Şayet aile konutu şerhi bulunmuyor ise bu durumda söz konusu konut satıldığında alıcı iyi niyetli ise konutun aile konutu olduğunu bilmeyen ya da bilebilecek durumda da olmayan bir kişi ise satış geçerli olur.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulabilir?

Taşınmaza tapudan aile konutu şerhi koymak isteyen eş, konutun aile konutu olduğuna dair muhtardan alabileceği bir belge ve evlilik cüzdanı ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne başvuru yapması gereklidir. Aile konuta dair hak ve koruma ise boşanma, evliliğin iptali ya da ölüm gibi nedenler ile sona erer.
Aile konutu şehri hakkında bilgi alabilmenin yanı sıra senetle ev sahibi olmak isteyenler ya da taksitle ev sahibi olmak isteyenler Birikimevim fırsatlarını inceleyerek bilgi alabilir ve konut sahibi olabilirler.